Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Нууцлал

Michel&Amazonka нь өөрийн вэб хуудас болон аппликэйшнээр үйлчлүүлж буйр хэрэглэгчдийнхээ нууцлалыг чандлан хадгалахыг нэн чухалчилдаг.

Манай хуудсуудаар (бүртгэл, өргөдлийн) үйлчлүүлж буй хэрэглэгчддээ хувийн мэдээллийг нь ямар зорилгоор авч байгааг тайлбайрлах үүднээс та бүхэнд дараах мэдээллийг хүргэж байна. Та анхааралатай уншиж танилцана уу!


Энэхүү нууцлалын бодлого нь зөвхөн www.michelamazonka.com хуудсанд хандаж байгаа үйлчлүүлэгчдэд хамааралтай. Нууцлалын бодлого нь манай сайтаар дамжигдаж орж ирсэн мэдээлэл хамаарах ба гуравдагч этгээдийн сайтад дамжуулагдахгүй болно.

Таны зөвшөөрөлтэйгөөр хүлээн авсан мэдээллийг зөвхөн дотоод хэрэглээнд ашиглах ба Michel&Amazonka-с зохион байгуулж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл түгээхэд чиглэгдэнэ.

Michel&Amazonka өөрийн сайт дээр байршуулсан текст болон зурган мэдээлэл нь компаний бүрэн эзэмших зохиогчийн эрхтэй байх буюу гуравдагч этгээд оролцсон тохиолдолд албан ёсны зөвшөөрөлтэйгөөр тавигдсан оюуны өмчийн бүтээлүүд байна. Энэ бүтээлүүдийг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах нь компаний оюуны өмчийн болон бусад эзэмших эрхийг зөчиж байгаа үйлдэлд тооцогдоно.

Сайтын аль ч хэсгээс бичгээр албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл хуулах, хувилах, нийтлэх, дамжуулах, түгээх хориотой ба зөвхөн мэдээлэл авах зорилгоор харах үйлдлээр хязгаарлагдана.

Сайт дээрх үнийн мэдээлэл зөвхөн дотоодын татварыг оруулсан монгол төгрөгөөр, олон улсын хэрэглэгчдэд түүнтэй тэмцэх хэмжээний америк доллараар хэмжигдсэн байна. Үнийн мэдээлэл нь зөвхөн мэдээллийн чанартай ба бүтээгдэхүүнийг худалдан авах улс орноос хамааран өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу? Хэрэв үйлчлүүлэгч бүтээгдэхүүний загварт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд үнэ өөрчлөгдөх болохыг анхаарна уу?

Michel&Amazonka нь нууцлалын бодлогоо вэб хуудас дээр засвар хийснээр нэмэлт өөрчлөх оруулана. Нэмэлт өөрчлөлт тавигдсан даруй хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлнэ. Манай сайтыг хэрэглэж байгаа тохиолдод энэхүү нууцлын бодлогыг баримтлах үүрэгтэй болохыг анхаарна уу?

ШИНЭЧИЛСЭН : 2017 оны 4 дүгээр сар

2017 зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан.

Close Menu